Όροι της υπηρεσίας Message+ & Call+

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης

1. Γενικά

Η υπηρεσία Message+ & Call+ θα παρέχεται για τους πελάτες της «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 99, 15424 Μαρούσι), απο την εταιρεία Deutsche Telekom AG (στο εξής αναφερόμενη ως Deutsche Telekom) με έδρα στη Βόννη Γερμανίας, (Friedrich-Ebert-Allee 140 , 53113) , υπαγόμενη στο τοπικό δικαστήριο της Βόννης (HRB6794). Με τη χρήση της υπηρεσίας Message+ & Call+ από τη Deutsche Telekom (στο εξής αναφερόμενης ως «υπηρεσία Message+ & Call+»), συμφωνείτε στα παρόντα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

2. Υπηρεσία Message+ & Call+

Η υπηρεσία Μessage+ βασίζεται στο RCS (Rich Communication Suite) standard υπηρεσιών IP επικοινωνίας, οι οποίες είναι προδιαγεγραμμένες από την GSMA (Global System for Mobile Communications Association).

H υπηρεσία Message+ & Call+, θα προσφερθεί αρχικά σε πιλοτι κή μορφή μέχρι τις 01.07.2017. Η υπηρεσία MESSAGE+ & CALL+ περιέχει ποικίλες δυνατότητες οι οποίες θα εξηγηθούν παρακάτω. Μέσω της υπηρεσίας μπορείς να στέλνεις και να λαμβάνεις γραπτά μηνύματα και να μοιράζεσαι αρχεία με μέγεθος μέχρι 50 Mbyte (όπως φωτογραφίες, αρχεία βίντεο και ήχου, vCard και πληροφορίες της τοποθεσίας σου)

Επιπλέον, μπορείς να εμπλουτίσεις την επικοινωνία σου με video ενεργοποιώντας την κάμερα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Η υπηρεσία Message+ & Call+ σου επιτρέπει να βλέπεις ποιος γράφει ένα μήνυμα και πότε ένα μήνυμα αποστέλλεται, παραδίδεται (για όλα τα μηνύματα) και το διαβάζουν (για Message+ & Call+ συνομιλίες).

Εάν εσύ και οι επαφές σου χρησιμοποιείτε προγράμματα εφαρμογών συμβατά με RCS και έχετε ενεργοποιημένη τη χρήση δεδομένων, οι Message+ & Call+ συνομιλίες (chat) και τα αρχεία θα αποστέλλονται μέσω Internet. Σε αντίθετη περίπτωση τα μηνύματα και τα αρχεία μπορούν να αποστέλλονται και μέσω SMS και MMS.

Το group chat λειτουργεί με έως και 50 συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ενεργοποιημένο το Message+ & Call+. Η ευθύνη για το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας μέσω της υπηρεσίας Message+ & Call+ ανήκει σε εσάς κι ως εκ τούτου οφείλετε να βεβαιώνεστε ότι συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα οφείλετε να διασφαλίζετε ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας δεν είναι επιβλαβές, προσβλητικό ή αποδοκιμαστέο.

3. Περιορισμοί απόδοσης

Οι υπηρεσίες Message+ & Call+ μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που οι σχετικές υπηρεσίες υποστηρίζονται από τις τερματικές συσκευές και τα δίκτυα που συμμετέχουν. Eπιπρόσθετα, για την παροχή της υπηρεσίας Message+ & Call+ απαιτείται διαθέσιμη σύνδεση στο internet, είτε WiFi είτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Στην περίπτωση που ο πελάτης της COSMOTE που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+ & Call+ στείλει γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Message+ & Call+ σε άλλο χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ο οποίος δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+ & Call+ ή δεν την έχει χρησιμοποιήσει για μεγάλη περίοδο, αυτό το μήνυμα, ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται να παραδοθεί στον παραλήπτη του μηνύματος σε μορφή SMS. Στην περίπτωση που ο πελάτης της COSMOTE που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+ & Call+ στέλνει γραπτό μήνυμα με εικόνα ή άλλο περιεχόμενο δεδομένων σε άλλο χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ο οποίος δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+ & Call+, ή δεν την έχει χρησιμοποιήσει για μεγάλη περίοδο αυτό το μήνυμα, ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται να παραδοθεί στον παραλήπτη του μηνύματος σε μορφή MMS. Η αποστολή αυτών των μηνυμάτων SMS ή MMS ενδέχεται να χρεώνεται με βάση τον τιμοκατάλογο της COSMOTE ως απεσταλμένο SMS/ MMS ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο συνδρομητής, ο οποίος είναι χρήστης της υπηρεσίας Message+ & Call+.

Οι υπηρεσίες Message+ & Call+ μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο ανάμεσα σε συνδρομητές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Message+ & Call+ ή σε συνδρομητές άλλων εταιρειών κινητής τηλεπικοινωνίας οι οποίοι προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες βασισμένες στα RCS standards και είναι διασυνδεδεμένοι με την υπηρεσία Message+ & Call+

4. Πολιτική δεδομένων

4.1 Γενικά

Ο όμιλος Deutsche Telekom δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σου. Για τον λόγο αυτό σε ενημερώνουμε για τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι κάτωθι πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων απαντούν στις σημαντικότερες ερωτήσεις.

4.2 Ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούνται;

Με σκοπό την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών

Για να εγγραφείς στην υπηρεσία, θα χρειαστεί το MSISDN σου. Όταν εγγράφεσαι/συνδεεσαι στην υπηρεσία μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE το MSISDN (δηλαδή ο αριθμός της σύνδεσης σου) λαμβάνεται αυτόματα από το δίκτυο, ενώ όταν εγγράφεσαι /συνδέεσαι μέσω WiFi θα πρέπει εσύ να εισάγεις το MSISDN (αριθμό της σύνδεσης σου) στο αντίστοιχο πεδίο. Εάν χρησιμοποιείς κινητή συσκευή με ενσωματωμένες λειτουργίες του Message+ & Call+, το MSISDN λαμβάνεται αυτόματα από το δίκτυο. Αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την επικοινωνία με άλλους χρήστες και αποθηκεύονται στους διακομιστές μας.

Κατά τη χρήση της εφαρμογής: Όταν χρησιμοποιείς την εφαρμογή, οι web διακομιστές μας καταγράφουν προσωρινά τη διεύθυνση IP του υπολογιστή/σύσκευης σου και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του όπως η ζητούμενη URL και το όνομα αρχείου. Αυτά τα δεδομένα διαγράφονται μετά από την ολοκλήρωση κάθε περιόδου εργασίας στο Internet.

Άλλα: Κατά τη διαδικασία της εγγραφής στην υπηρεσία χρησιμοποιούνται cookies. Έτσι εξασφαλίζεται ότι η σωστή συσκευή στέλνει τον κωδικό ασφαλείας, που θα λάβεις μέσω SMS στο σύστημα. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας Message +, το Smartphone ελέγχει τις επαφές που υπάρχουν αποθηκευμένες στη λίστα των επαφών σου και διακρίνει αυτές που υποστηρίζουν την υπηρεσία Message+ & Call+. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί τοπικά στη συσκευή σου και το εικονίδιο Message+ & Call+ θα είναι πλέον διακριτό, σε όσες από τις επαφές σου υποστηρίζουν την υπηρεσία. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων, δεν αντιγράφουμε την λίστα των επαφών σου στο διακομιστή μας. Όταν χρησιμοποιείται μια υπηρεσία Message+ & Call+ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο αν η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από τον συνομιλητή σου.

Άλλα προσωπικά στοιχεία όπως το όνομα, η διεύθυνση ή η διεύθυνση e-mail, δεν καταγράφονται.

Πότε διαγράφονται τα δεδομένα της εγγραφής μου;

-Σε περίπτωση που τερματίσεις τη σύνδεση σου με την COSMOTE

-Σε περίπτωση που ζητήσεις να τερματίσεις τα δεδομένα εγγραφής σου καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών της COSMOTE

Πού γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου;

Η πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία Message+ & Call+ βρίσκεται στο Βέλγιο. Η διαχείριση της υπηρεσίας προς το παρόν γίνεται από τις ΗΠΑ. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σου από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Η υπηρεσία Message+ & Call+ μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω δικτύου κινητής ή μέσω WiFi. Και στις δύο περιπτώσεις, η μετάδοση των δεδομένων (γραπτά μηνύματα, εικόνες και άλλες μορφές αρχείων) είναι κρυπτογραφημένη.

Διαβιβάζονται τα δεδομένα μου σε τρίτους π.χ., σε δημόσιες αρχές;

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαβίβαση δεδομένων υπαγορεύεται από συμβατικές υποχρεώσεις ή από νομικές διατάξεις:

α. Προς αναδόχους για επεξεργασία δεδομένων:

Οι ανάδοχοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μόνο μέσα στο πλαίσιο έγγραφης ανάθεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία (§ 11 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και η εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων σου. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί - και στην πράξη τηρεί - σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες μας, όταν αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα σου. Αυτό το διασφαλίζουμε με αυστηρούς συμβατικούς όρους, τεχνικά/οργανωτικά μέτρα και πρόσθετους ελέγχους.

β. Προς τρίτους:

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σου σε τρίτους, εκτός αν μας έχεις δώσει ρητή συγκατάθεση να το πράξουμε ή εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.. Άλλα ερωτήματα

Θα αποθηκεύονται τα δεδομένα θέσης μου;

Τα δεδομένα θέσης σου χρησιμοποιούνται (ή συλλέγονται) μόνο εάν έχεις δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σου και αιτηθείς μια υπηρεσία μέσω της εφαρμογής, για την οποία απαιτείται η επεξεργασία των δεδομένων θέσης σου π.χ. αν θέλεις να στείλεις την τοποθεσία σου σε ένα φίλο μέσω μηνύματος, Αυτό μπορείς να το κάνεις είτε όταν εγκαθιστάς την εφαρμογή ή αργότερα, μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σου. Μπορείς να αναιρέσεις αυτή τη συγκατάθεση οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια, στις ρυθμίσεις της συσκευής σου.

4.3 Άλλα ερωτήματα

Θα αποθηκευτεί η διεύθυνση IP μου;

Θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση IP σου για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία μετά την λήξη της σύμβασης με τον πάροχο σου με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων αθέμιτης χρήσης της υπηρεσίας καιτην διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και δυσλειτουργιών στα συστήματα τηλεπικοινωνιών μας.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί το Mobile Tagging της εταιρείας Adjust GmbH για τη συλλογή στατιστικών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Κατά τη διαδικασία αυτή, συλλέγει ανώνυμα ποσοτικά δεδομένα. Η συσκευή σου δημιουργεί και αποστέλλει ένα ανώνυμο κρυπτογραφημένο ID, σε συντομογραφία, στα συστήματα της εταιρείας Adjust GmbH . Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι η συσκευή σου δεν μπορεί να συσχετιστεί με εσένα ως φυσικό πρόσωπο. Μόνο ο ανώνυμος κωδικός της συσκευής μεταδίδεται προς τα συστήματα της εταιρείας Adjust GmbH και χρησιμοποιείται ως βάση μετρήσεων. Σκοπός της μέτρησης είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ένταση και τον σκοπό της χρήσης της υπηρεσίας , καθώς και του αριθμού χρηστών. Δεν ταυτοποιούνται μεμονωμένοι χρήστες σε καμία περίπτωση. Η ταυτότητά σου πάντοτε προστατεύεται. Μπορείς να εμποδίσεις τη μετάδοση των στατιστικών αυτών στοιχείων με την απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας, από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σου (-> Ρυθμίσεις -> Απόρρητο -> Απενεργοποίηση “Αποστολή ανώνυμων στοιχείων”). Σημείωσε ότι μόνο η μέτρηση που πραγματοποιείται από αυτή την εφαρμογή θα απενεργοποιηθεί.

Στέλνει η εφαρμογή push notifications; (μόνο για iPhone)

Τα Push Notifications είναι μηνύματα που στέλνονται από την εφαρμογή στη συσκευή σου και εμφανίζονται με προτεραιότητα. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί push notification μόνο εάν έχεις δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σου. Μπορείς να αναιρέσεις αυτή τη συγκατάθεσή οποιαδήποτε στιγμή. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να μεταβείς στο «ρυθμίσεις» -> «εφαρμογή Message+ & Call+» -> «Ειδοποιήσεις» -> απενεργοποίηση του «Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις» Τα μηνύματα push notification δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Θα ενημερώνεσαι όταν υπάρχει ένα νέο μήνυμα διαθέσιμο στην εφαρμογή.

Θα πληροφορούμαι για τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Εάν χρειαστεί να αλλάξουμε κάτι σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα, θα σε ενημερώσουμε για τις τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει κατά την εξέλιξη των ενημερώσεων λογισμικού της εφαρμογής.

4.4 Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών τη προστασίας δεδομένων στη Deutsche Telekom;

Θα βρεις περισσότερες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένα προϊόντα - στη διεύθυνση http://www.telekom.com/dataprotection

4.5 Με ποιόν μπορώ να επικοινωνώ εάν έχω απορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην Deutsche Telekom;

Εάν έχεις άλλες ερωτήσεις, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Group Data Privacy Officer στην Deutsche Telekom AG, Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de

5. Κόστη

Η πρόσβαση στην υπηρεσία Message+ & Call+ δεν θα χρεώνεται από την Deutsche Telekom.

Ενδέχεται ωστόσο να υπάρχουν χρεώσεις ανάλογες του προγράμματος σας για χρήση SMS/MMS , ιντερνετ).

6. Δικαιώματα

Η Deutsche Telekom σου παραχωρεί, ως συνδρομητή της COSMOTE, το μη αποκλειστικό δικαίωμα για κατέβασμα, εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής Message+ & Call+ στο κινητό σου για ιδιωτική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση.

7. Διακοπή

Μπορείς να διακόψεις την υπηρεσία Message+ & Call+ καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών (Οικιακοί: 13888, Εταιρικοί 13818) χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείς την υπηρεσία Message+ & Call+ μεσω της εφαρμογής (application), παρακαλώ διέγραψε την από τη συσκευή σου. Η Deutsche Telekom έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διακόψει την πρόσβαση σου στην υπηρεσία Message+ & Call+ χωρίς αιτιολόγηση.

8. Όροι και προϋποθέσεις

Η παρούσα σύμβαση για την χρήση της υπηρεσίας Message+ & Call+ διέπεται από το γερμανικό δίκαιο στο βαθμό που αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή

Deutsche Telekom AG
13.10.2015