Όροι της υπηρεσίας Message+

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας Message+

1. Γενικά

Η υπηρεσία Message+ θα παρέχεται για τους πελάτες της COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 99, 15424 Μαρούσι), απο την εταιρεία Deutsche Telekom AG (στο εξής αναφερόμενη ως Deutsche Telekom) με έδρα στη Βόννη Γερμανίας, (Friedrich-Ebert-Allee 140 , 53113) , υπαγόμενη στο τοπικό δικαστήριο της Βόννης (HRB6794). Με τη χρήση της υπηρεσίας Message+ από τη Deutsche Telekom (στο εξής αναφερόμενης ως «Message+»), συμφωνείτε στα παρόντα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

2. Υπηρεσία Message+

Η υπηρεσία Μessage+ βασίζεται στο RCS (Rich Communication Suite) standard υπηρεσιών IP επικοινωνίας, οι οποίες είναι προδιαγεγραμμένες από την GSMA (Global System for Mobile Communications Association).
H υπηρεσία Message+ θα προσφερθεί αρχικά σε πιλοτική μορφή μέχρι τις 31.12.2019. Η υπηρεσία Message+ περιέχει ποικίλες δυνατότητες οι οποίες θα εξηγηθούν παρακάτω. Μέσω της υπηρεσίας μπορείς να στέλνεις και να λαμβάνεις γραπτά μηνύματα (chat και group chat) και να μοιράζεσαι αρχεία με μέγεθος μέχρι 100 Mbyte (όπως φωτογραφίες, αρχεία βίντεο και ήχου, vCard και πληροφορίες τοποθεσίας)
Η υπηρεσία Message+ σου επιτρέπει να βλέπεις ποιος γράφει ένα μήνυμα και πότε ένα μήνυμα αποστέλλεται, παραδίδεται (για όλα τα μηνύματα) και το διαβάζουν (για συνομιλίες Message+
Εάν εσύ και οι επαφές σου χρησιμοποιείτε προγράμματα εφαρμογών συμβατά με το standard RCS και έχετε ενεργοποιημένη τη χρήση δεδομένων, οι Message+ συνομιλίες (chat) και τα αρχεία θα αποστέλλονται μέσω Internet. Σε αντίθετη περίπτωση τα μηνύματα και τα αρχεία μπορούν να αποστέλλονται και μέσω SMS και MMS.
Το group chat λειτουργεί με έως και 100 συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ενεργοποιημένο το Message+. Η ευθύνη για το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας μέσω της υπηρεσίας Message+ ανήκει σε εσάς κι ως εκ τούτου οφείλετε να βεβαιώνεστε ότι συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα οφείλετε να διασφαλίζετε ότι το περιεχόμενο της επικοινωνίας δεν είναι επιβλαβές, προσβλητικό ή αποδοκιμαστέο.

3. Περιορισμοί απόδοσης

Οι υπηρεσίες Message+ μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που οι σχετικές υπηρεσίες υποστηρίζονται από τις τερματικές συσκευές και τα δίκτυα που συμμετέχουν. Eπιπρόσθετα, για την παροχή της υπηρεσίας Message+ απαιτείται διαθέσιμη σύνδεση στο internet, είτε WiFi είτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η αποστολή των μηνυμάτων και των αρχείων που στέλνονται και λαμβάνονται μεσω της τεχνολογίας RCS από την υπηρεσία RCS μέσω δικτύου κινητής χρεώνεται με βάση τον τιμοκατάλογο της COSMOTE ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο συνδρομητής, ο οποίος είναι χρήστης της υπηρεσίας Message+.

Στην περίπτωση που ο πελάτης της COSMOTE που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+ στείλει γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής Message+ σε άλλο χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ο οποίος δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+ ή δεν την έχει χρησιμοποιήσει για μεγάλη περίοδο, αυτό το μήνυμα, ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται να παραδοθεί στον παραλήπτη του μηνύματος σε μορφή SMS. Στην περίπτωση που ο πελάτης της COSMOTE που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+ στέλνει γραπτό μήνυμα με εικόνα ή άλλο περιεχόμενο δεδομένων σε άλλο χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ο οποίος δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Message+, ή δεν την έχει χρησιμοποιήσει για μεγάλη περίοδο αυτό το μήνυμα, ανάλογα με τον τύπο του κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται να παραδοθεί στον παραλήπτη του μηνύματος σε μορφή MMS. Η αποστολή αυτών των μηνυμάτων SMS ή MMS χρεώνεται με βάση τον τιμοκατάλογο της COSMOTE ως απεσταλμένο SMS/ MMS ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο συνδρομητής, ο οποίος είναι χρήστης της υπηρεσίας Message+.
Οι υπηρεσίες Message+ μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο ανάμεσα σε συνδρομητές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Message+ ή σε συνδρομητές άλλων εταιρειών κινητής τηλεπικοινωνίας οι οποίοι προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες βασισμένες στα RCS standards και είναι διασυνδεδεμένοι με την υπηρεσία Message+

4. Πολιτική δεδομένων

4.1 Γενικά

Η Deutsche Telekom AG αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε πάντα ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πώς αυτά χρησιμοποιούνται και πώς μπορείτε να επηρεάσετε τη διαδικασία.

4.2 Πού μπορώ να βρω τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για μένα;

Το παρόν κείμενο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την παροχή της υπηρεσίας Message+ και

Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την προστασία δεδομένων για συγκεκριμένα προϊόντα, διατίθενται στη διεύθυνση https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection και https://www.telekom.com/el/deutsche-telekom/privacy-policy-1744.

4.3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων; Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω εάν έχω κάποια ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Deutsche Telekom;

Η Deutsche Telekom AG (εφεξής "Deutsche Telekom"), Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου της Deutsche Telekom (DPO), Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Βόννη, Γερμανία datenschutz@telekom.de.

4.4 Ποια δικαιώματα έχω;

Έχεις το δικαίωμα
α) Να αιτηθείς πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης (άρθρο 15 GDPR).

β) Να αιτηθείς να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν τα ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα (άρθρο 16 του GDPR).

γ) Να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση σου ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομικήισχύ (άρθρο 7 (3) GDPR).

δ) Να αντιταχθείς στην επεξεργασία δεδομένων με βάση έννομα συμφέροντα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας (άρθρο 21 (1) GDPR).

ε) Να ζητήσεις τη διαγραφή δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο. 17 GDPR - ειδικά εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, ή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το στοιχείο (γ) ανωτέρω ή έχετε αντιρρήσεις σύμφωνα με το στοιχείο (δ) παραπάνω.

στ) Να απαιτήσεις υπό ορισμένες συνθήκες τον περιορισμό των δεδομένων των οποίων δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή η αμφισβήτηση της υποχρέωσης διαγραφής (άρθρο 18 GDPR).

ζ) Να ασκήσεις το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σου, δηλ. μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που μας δώσατε, σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, όπως το CSV και, εάν είναι απαραίτητο, να μεταφέρετε τα δεδομένα σε άλλους (άρθρο 20 GDPR).

η) Να υποβάλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων (για συμβάσεις τηλεπικοινωνιών: Ομοσπονδιακός Επίτροπος για την Προστασία των Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφόρησης) · για οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις: Επίτροπος για την Προστασία των Δεδομένων και Ελευθερία Πληροφοριών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).

4.5 Σε ποίους μεταδίδει η Deutsche Telekom τα δεδομένα μου;

Σε εκτελούντες την επεξεργασία, δηλ. τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της Deutsche Telekom σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR (πάροχοι υπηρεσιών, συνεργάτες). Σε αυτή την περίπτωση, η Deutsche Telekom παραμένει υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων σας. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες, που δραστηριοποιούνται κυρίως στους ακόλουθους τομείς: πληροφορική, πωλήσεις, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, παροχή συμβουλών, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, HR, logistics, εκτύπωση.

Σε συνεργαζόμενους συνεργάτες οι οποίοι, με δική τους ευθύνη, παρέχουν υπηρεσίες για εσάς ή σε συνδυασμό με τη σύμβαση της Deutsche Telekom. Αυτό συμβαίνει εάν συνάψετε συμβάσεις μαζί μας από αυτούς τους εταίρους ή εάν συναινείτε στην ενσωμάτωση του εταίρου ή αν ενσωματώσουμε τον εταίρο βάσει νόμιμης άδειας.

Λόγω νομικών υποχρεώσεων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε ορισμένα στοιχεία σε αρμόδιες αρχές.

4.6 Πού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα μου;

Γενικά, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Βέλγιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εάν τα δεδομένα σας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή σε τρίτες χώρες), αυτό γίνεται κατ 'εξαίρεση μόνο εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται ωστέ να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία(άρθρο 49 της GDPR). Επιπλέον, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σε τρίτες χώρες εάν ορισμένα μέτρα εξασφαλίζουν ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ ή κατάλληλες εγγυήσεις, άρθρο 44 GDPR).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

4.7 Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Έχουμε λάβει εκτεταμένες τεχνικές και επιχειρησιακές προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κατάχρηση. Η υπηρεσία RCS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω κινητού δικτύου ή WiFi. Και στις δύο περιπτώσεις η μετάδοση δεδομένων (μηνύματα κειμένου, εικόνες και άλλες μορφές αρχείων) είναι κρυπτογραφημένη.

4.8 Ποια δεδομένα καταγράφονται, πώς χρησιμοποιούνται και για πόσο καιρό αποθηκεύονται;

α) Παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών:

- Κατά την εγγραφή: Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία χρησιμοποιείται ο αριθμός σύνδεσής σας (MSISDN). Ένα κινητό τηλέφωνο με προεγκατεστημένη λύση RCS ανακτά αυτόματα το MSISDN από το δίκτυο. Αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την επικοινωνία με άλλους χρήστες και αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, εφόσον χρησιμοποιείται η υπηρεσία. Εάν η υπηρεσία δεν χρησιμοποιείται για περίοδο 31 ημερών, τα δεδομένα διαγράφονται.

- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με δυνατότητα RCS: Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, οι διακομιστές ιστού καταγράφουν προσωρινά τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και άλλες τεχνικές λειτουργίες, όπως η ζητούμενη διεύθυνση URL και το όνομα αρχείου. Αυτά τα δεδομένα διαγράφονται μετά από κάθε σύνδεση (session) στο Internet.

- Άλλο: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής χρησιμοποιούνται cookies. Αυτό εξασφαλίζει ότι η σωστή συσκευή στέλνει τον κωδικό πρόσβασης που λαμβάνετε μέσω SMS πίσω στο σύστημα. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας RCS, το Smartphone ελέγχει τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο βιβλίο διευθύνσεών σας αν υποστηρίζουν την υπηρεσία RCS. Ένα αίτημα αποστέλλεται στο smartphone της επαφής σας και αν είναι μια συσκευή με δυνατότητα RCS, απαντά αυτή καθαυτή. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί τοπικά στη συσκευή σας. Ορισμένες συσκευές / εφαρμογές το δείχνουν με ένα εικονίδιο στις επαφές σας. Δεν αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, ούτε αντιγράφετε και αποθηκεύετε το βιβλίο διευθύνσεών σας στο διακομιστή μας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μια υπηρεσία RCS, θα ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ποιες υπηρεσίες υποστηρίζει ο πάροχός σας.

- Δεν θα καταγραφούν άλλα προσωπικά στοιχεία όπως το όνομα, η διεύθυνση ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

β) Πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα εγγραφής μου;

- Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε και μετά την καταργήσετε, η πλατφόρμα υπηρεσιών αποθηκεύει την εγγραφή σας για δύο μήνες. Μετά από αυτήν την περίοδο, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αυτόματα.

- Εάν δεν συνδεθείτε στην υπηρεσία RCS - Service για δύο μήνες, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται μόνο την εφαρμογή ή την συσκευή με προεγκατεστημένη την υπηρεσία RCS - Service.

- Εάν τερματίσετε τη σύμβαση κινητού τηλεφωνίας με τον πάρόχό σας.

4.9 Θα αποθηκευτούν τα δεδομένα της τοποθεσίας μου;

- Η τοποθεσία σας θα χρησιμοποιηθεί (ή θα συλλεχθεί) μόνο εάν έχετε ρητά δώσει τη συγκατάθεσή σας και ζητήσετε εντοπισμό μέσω του προγράμματος-πελάτη RCS, π.χ. θέλετε να το στείλετε σε μήνυμα σε φίλο.

- Μπορείτε να το κάνετε αυτό είτε κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής RCS είτε αργότερα μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

5. Κόστη

Η πρόσβαση στην υπηρεσία Message+ δεν θα χρεώνεται από την Deutsche Telekom.

Ενδέχεται ωστόσο να υπάρχουν χρεώσεις ανάλογες του προγράμματος σας για χρήση SMS/MMS , ιντερνετ).

6. Διακοπή

Α) Μπορείς να απενεργοποιήσεις τις δυνατότητες RCS της υπηρεσίας Message+, από τις ρυθμίσεις της συσκευής σου, οποτεδήποτε και αζημίως, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής μηνυμάτων της συσκεύης σου. Πιο συγκεκριμένα:

1)Εφαρμογή Android Messages (μπλέ εικονίδιο εφαρμογής μηνυμάτων)

  1. Για την απενεργοποίηση των δυνατοτήτων RCS, o  συνδρομητής μεταβαίνει στο εικονίδιο «Μηνύματα» (Android Messages) της συσκευής του και επιλέγει στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης από το μενού τις “Ρυθμίσεις”.

  2. Ακολούθως, επιλέγει από το μενού «Σύνθετες Ρυθμίσεις» τις «Λειτουργίες Συζήτησης».

  3. Στη συνέχεια, ο συνδρομητής επιλέγει να απενεργοποιήσει τις «Λειτουργίες Συζήτησης», ώστε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία των δυνατοτήτων RCS στη συσκευή του.

2)Προεγκατηστημένη Εφαρμογή μηνύματα σε συσκεύες SAMSUNG

  1. Για την απενεργοποίηση των δυνατοτήτων RCS, o συνδρομητής μεταβαίνει στο εικονίδιο «Μηνύματα» της συσκευής του και επιλέγει στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης από το μενου, τις «Ρυθμίσεις».

  2. Ακολούθως, επιλέγει στην επόμενη σελίδα «Ρυθμίσεις συνομιλίας» και από το μενού που θα του εμφανισθεί, επιλέγει τις «Προηγμένες λειτουργίες κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων».

  3. Στη συνέχεια, ο συνδρομητής επιλέγει να απενεργοποιήσει τις «Προηγμένες λειτουργίες κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων», ώστε να απενεργοποιηθεί η λειτουργία των δυνατοτήτων RCS στη συσκευή του.

Η διαδικασία επανεργοποίησης των δυνατοτητων RCS της υπηρεσίας Message+, είναι η ακριβώς αντίθετη στο βήμα iii.

Τα βήματα ενεργοποίησης και απενεργοποιήσης των δυνατοτήτων RCS από τη συσκεύη βρίσκονται και στα FAQs της υπηρεσίας στη διεύθυνση https://www.cosmotemessageplus.gr/

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείς την υπηρεσία Message+ μεσω της εφαρμογής (application) COSMOTE Message+&, παρακαλώ διέγραψε την από τη συσκευή σου.

Β) Επίσης μπορείς να διακόψεις την υπηρεσία Message+ με κλήση την εξυπηρέτηση πελατών (Οικιακοί: 13888, Εταιρικοί 13818).

Η Deutsche Telekom έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διακόψει την πρόσβαση σου στην υπηρεσία Message+ χωρίς αιτιολόγηση.

7. Όροι και προϋποθέσεις

Η παρούσα σύμβαση για την χρήση της υπηρεσίας Message+ διέπεται από το γερμανικό δίκαιο στο βαθμό που αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή

Deutsche Telekom AG
14.12.2018